Ολοκληρώθηκε το έργο κατασκευής του δικτύου αποχετεύσεων ακάθαρτων υδάτων της πολεοδομικής περιοχής ''γαργηττός ΙΙ'' και έγινε επίσης η διοικητική παραλαβή του. Οι κάτοικοι μπορούν πλέον να υποβάλουν τις αιτήσεις του για να συνδέσουν τα ακίνητά τους  στο αποχετευτικό δίκτυο υδάτων. Είναι ένα έργο που σίγουρα θα διευκολύνει όχι μόνο τη ζωή των ιδίων αλλά θα ανεβάσει κατά πολύ και τα επίπεδα καθαριότητας του περιβάλλοντος κάνοντας παρελθόν τις αποφράξεις των βόθρων και όλα τα επακόλουθα που τις συνοδεύανε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά αλλά και τις οδούς που συνδέονται συγκεκριμένα στο αποχετευτικό δίκτυο στην σχετική απόφαση.νεες συνδεσεις αποχετευσεων